Informace k platbě za školní družinu

Vážení rodiče,
připomínáme, že poplatky za školní družinu je třeba uhradit následovně:

na období září – prosinec 800 Kč 4. – 29. 9. 2023
na období leden – červen 1200 Kč 3. – 31. 1. 2024

Platba bude vybírána v úředních hodinách v sekretariátu školy u paní Říhové (3. patro vpravo) nebo převodem na účet školy 10735211/0100, do poznámky napište ŠD_Jméno příjmení dítěte_třída.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ROK 2023/2024

4. 9. 2023 9:45 – 12:00
učebna ŠD 2. patro a ŠDS 1. patro

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

5. 9. 2023