Základní škola

Školní družina

Kontakt

+420 318 472 114
+420 705 225 252

Ranní družina

6:00 – 7:40
přízemí, učebna 016
Kateřina Chvátalová

Školní družina pro ZŠ

ŠD 1

Monika Sadílková
Dagmar Hejduková
Eva Maříková

Provoz:
11:40 – 16:00
2. patro, učebna 207

ŠD 2

Kateřina Chvátalová
Bc. Michaela Matuszková
Ludvika Vernerová

Provoz:
11:40 – 14:40
2. patro, učebna 210

Školní družina pro ZŠ speciální

ŠD 3

Blanka Paterová
Kateřina Beranová
Sabina Phamová
Marie Volfová

Provoz:
11:40 – 16:00
přízemí, učebna 016

ŠD 4

Michaela Balogh Fürstová
Marcela Koutenská
Nikola Urbánková
Lenka Vávrová 

Provoz:
11:40 – 14:40
1. patro, učebna 109

Fotogalerie

Kritéria přijetí do ŠD

  • Podmínkou pro přijetí do školní družiny je odevzdání řádně vyplněné přihlášky, jejíž součástí je sdělení zákonného zástupce o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze školní družiny.
  • Do ŠD může být žák přihlášen kdykoliv v průběhu školního roku, pokud to umožňuje kapacita ŠD.
  • Kapacita ŠD 42 žáků.
  • Školní družina se řídí vyhláškou o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb., vnitřním řádem ŠD a ročním plánem práce ŠD.
  • ŠD je určena přednostně žákům 1. stupně ZŠ, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce do družiny.
  • Umístění žáka do ŠD není nárokové. O umístění rozhoduje ředitelka školy.
  • Ukončení vzdělávání ve ŠD je vždy na konci příslušného školního roku. Předčasné ukončení docházky do ŠD je možné jen na základě písemné žádosti zákonných zástupců nebo změnou bydliště a odchodem ze školy. K ukončení může dojít i v případě opakovaného porušování Vnitřního řádu ŠD nebo nezaplacení poplatku ve stanoveném termínu.
  • Poplatek za ŠD je stanoven 2 500 Kč/rok na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činnosti jednotlivých oddělení. Platba je rozdělena na dvě platby (září – prosinec 1000,- Kč) a (leden – červen 1500,- Kč) na účet školy 10735211/0100, do poznámky napište ŠD_Jméno příjmení dítěte_třída. Poplatky neposílejte najednou!!!

Informace k platbě za školní družinu

Vážení rodiče,
připomínáme, že poplatky za školní družinu je třeba uhradit následovně:

na období září – prosinec 1000 Kč 2. – 30. 9. 2024
na období leden – červen 1500 Kč 1. – 31. 1. 2025

Platba hraďte převodem na účet školy 10735211/0100, do poznámky napište ŠD_Jméno příjmení dítěte_třída.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ROK 2024/2025

2. 9. 2024 9:45 – 12:00
učebna ŠD 2. patro a ŠDS 1. patro

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009