Základní škola

Základní škola

Do ZŠ jsou zařazováni žáci s lehkým mentálním postižením, pro které jsou nároky vzdělávacího plánu běžné základní školy příliš náročné. Ve třídách je snížený počet žáků, pracují zde speciální pedagogové. Obsah vzdělávacího programu je upraven pro žáky s lehkým mentálním postižením. Vzdělávání v ZŠ trvá devět let, dělí se na dva stupně (1 .- 5. ročník a 6. – 9. ročník). Žáci zde plní povinnou školní docházku, absolvováním získají základní vzdělání. Po ukončení ZŠ mohou pokračovat ve vzdělávání na běžných učilištích nebo středních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (OU typu E, praktická škola dvouletá).

Základní škola speciální

Zde jsou vzděláváni žáci s těžkým zdravotním postižením – středně těžké mentální postižení a těžké mentální postižení, případně v kombinaci s dalšími vadami (autismus, tělesné postižení, smyslové postižení). Základem vzdělávání je individuální přístup ke každému z žáků. Rozvíjí se zde jejich rozumové schopnosti, psychomotorika, komunikační dovednosti (s využitím alternativních forem), sociální a sebeobslužné dovednosti. Podle svých schopností se žáci učí základy trivia (čtení, psaní, počítání).
Docházka do ZŠ speciální trvá deset let a člení se na dva stupně (1.- 6. ročník a 7.- 10. ročník). Žáci zde plní povinnou školní docházku, absolvováním získají základy vzdělání. Po absolvování ZŠ speciální mohou pokračovat ve středním vzdělávání na praktické škole dvouleté nebo praktické škole jednoleté. Od 1. 9. 2023 je součástí ZŠS i třída zřízená na oddělení Následné intenzivní péče v nemocnici Hořovice.

Školní družina

Ve školní družině mohou žáci trávit čas v době mimo vyučování. Slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků. Ranní družina funguje od 6:00 do 7:45 hodin, odpolední družina od 11:40 – 16:00 hodin.

Školní jídelna

Pravidelné obědy pro žáky jsou zajištěny ve školní jídelně, která je součástí budovy základní školy. Žákům s těžkým zdravotním postižením je zajištěna pomoc při stravování a sebeobsluze při jídle.

Aktuality

OU_Den Bezpečné Příbrami

OU_Den Bezpečné Příbrami

V pátek 7. června se žáci tříd 1PE, 1ZH a 1ZA zúčastnili události nazvané Bezpečná Příbram. Tato akce nabídla širokou škálu prezentací a aktivit.

číst více
PrŠ_Sportovní den

PrŠ_Sportovní den

Po strhujícím hokejovém šílenství jsme zažili další krásný sportovní den,, který pro nás z Praktické připravily Linda a Janča.

číst více

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009