Základní škola

Základní škola

Do ZŠ jsou zařazováni žáci s lehkým mentálním postižením, pro které jsou nároky vzdělávacího plánu běžné základní školy příliš náročné. Ve třídách je snížený počet žáků, pracují zde speciální pedagogové. Obsah vzdělávacího programu je upraven pro žáky s lehkým mentálním postižením. Vzdělávání v ZŠ trvá devět let, dělí se na dva stupně (1 .- 5. ročník a 6. – 9. ročník). Žáci zde plní povinnou školní docházku, absolvováním získají základní vzdělání. Po ukončení ZŠ mohou pokračovat ve vzdělávání na běžných učilištích nebo středních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (OU typu E, praktická škola dvouletá).

Základní škola speciální

Zde jsou vzděláváni žáci s těžkým zdravotním postižením – středně těžké mentální postižení a těžké mentální postižení, případně v kombinaci s dalšími vadami (autismus, tělesné postižení, smyslové postižení). Základem vzdělávání je individuální přístup ke každému z žáků. Rozvíjí se zde jejich rozumové schopnosti, psychomotorika, komunikační dovednosti (s využitím alternativních forem), sociální a sebeobslužné dovednosti. Podle svých schopností se žáci učí základy trivia (čtení, psaní, počítání).
Docházka do ZŠ speciální trvá deset let a člení se na dva stupně (1.- 6. ročník a 7.- 10. ročník). Žáci zde plní povinnou školní docházku, absolvováním získají základy vzdělání. Po absolvování ZŠ speciální mohou pokračovat ve středním vzdělávání na praktické škole dvouleté nebo praktické škole jednoleté. Od 1. 9. 2023 je součástí ZŠS i třída zřízená na oddělení Následné intenzivní péče v nemocnici Hořovice.

Školní družina

Ve školní družině mohou žáci trávit čas v době mimo vyučování. Slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků. Ranní družina funguje od 6:00 do 7:45 hodin, odpolední družina od 11:40 – 16:00 hodin.

Školní jídelna

Pravidelné obědy pro žáky jsou zajištěny ve školní jídelně, která je součástí budovy základní školy. Žákům s těžkým zdravotním postižením je zajištěna pomoc při stravování a sebeobsluze při jídle.

Aktuality

Zahradníci realizace zahrad

Zahradníci realizace zahrad

Naši zahradníci společně se svým šikovným mistrem panem Františkem Adamem se stále zlepšují ve svých znalostech a dovednostech a realizují čím dál více zahrad na přání.

číst více
PrŠ_Ruční práce

PrŠ_Ruční práce

Šikovnost a kreativita žáků Praktické školy je vidět na každé zdi, na chodbách i ve třídách. Všude zde si můžete prohlédnout jejich krásnou práci.

číst více
4.A_Pracovní činnosti

4.A_Pracovní činnosti

Třída 4. A má na pracovní činnosti velmi šikovnou paní učitelku a tak není divu, že školu zdobí krásné obrázky a keramické výrobky.

číst více
SIV_Cannisterapie

SIV_Cannisterapie

Zde má každé dítě program „ušitý“ na míru svým potřebám, tzn. že zkoušíme krátké polohování, házení míčků a vodění psa v rámci rozvoje hrubé a jemné motoriky, poznávání základních barviček a v neposlední řadě oblíbené zapřahání Huntíka:).

číst více

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009