Speciálně pedagogické centrum Příbram

Nabízené intervence

V případě zájmu o nabízené intervence
kontaktujte SPC pro sjednání osobní schůzky.

Adresa SPC Příbram

Pod Šachtami 335
261 01 Příbram IV

Tel.: 318 472 150, 702 060 955
Email:spcpribram@ouupb.cz

Provozní doba SPC

Pondělí: 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
Úterý: 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
Středa: 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:00
Čtvrtek: 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
Pátek: 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:00

Metodiky práce s žáky s těžkými formami mentálního postižení

Konzultace a pomoc se zaváděním systémů alternativní a augmentativní komunikace. VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém – určeno především pro žáky s PAS, žáky s těžší mentální retardací s problémy v dorozumívání (autorka konceptu: PhDr. Margita Knapcová) Strukturované vyučování – vycházející z konceptu TEACCH program (strukturované úkoly, denní režim, vizualizace prostředí)

Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou – „Maxík“

Individuální speciálně pedagogická intervence

Autorky programu: Mgr. Pavla Bubeníčková, PaedDr. Zdeňka Janhubová. Rozvoj oblastí důležitých pro úspěšné zahájení školní docházky (grafomotorika, jemná i hrubá motorika, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, pravolevé orientace,…). Pravidelné cvičení, do něhož jsou zapojeni i rodiče. Program je vhodný i pro rané školáky s výraznými výukovými problémy.

Školní psycholog

Individuální poradenské konzultace

Nácviky sociálních dovedností

Nácvik zvládání různých sociálních situací a porozumění jim. Nácvik sociálně vhodného chování, pravidla chování. Práce s emocemi, snižování úzkosti dítěte. Zvládání krizových situací.

Kontakty

Mgr. Vladislava Tylšová
vedoucí SPC, speciální pedagog
Tel.: 318 472 150, 702 060 955
Email:tylsova@ouupb.cz

Mgr. Eva Slavíčková
psycholog
Tel.: 318 472 150, 702 060 955
Email:slavickova@ouupb.cz

Mgr. Věra Zemanová
speciální pedagog
Tel.: 602 145 106
Email:zemanova@ouupb.cz

Aktuality

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009