S barmanským kurzem za lepší prací

  1. Anotace projektu – proč, co to žákům přinese
  2. Projekt je zaměřen na zvyšování odbornosti žáků oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby.   Každý absolvent barmanského kurzu obdrží certifikát pod záštitou CBA (Česká barmanská asociace) a FBA (Flair Bartenders Association). Každý absolvent se také  stane členem barmanské školy Davida Neumanna. Tyto skutečnosti usnadní žákům přechod k samostatnému způsobu života a rozšíří jim možnosti při výběru povolání.

  3. Tým a motivace
  4. Součástí týmu bude 10 žáků s paní učitelkou Mgr. Ditou Svobodovou, kteří pod vedením Davida Neumanna, několikanásobného mistra ČR a vicemistra Evropy ve Flair bartendingu, získají základy barmanství a seznámí se s „Working flair“, což je práce barmana za barem, která vede k pobavení hosta a zároveň směřuje k urychlení přípravy drinků. Velkou motivací je pak osvojení si dovedností, které barmanům samotným ulehčují práci a pomáhají tak k větší efektivitě a tím pádem i větším ziskům.  Je to zábava pro hosta i pro barmana.

  5. Kde
  6. Ve školní kuchyňce, která je součástí naší školy Odborného učiliště, Praktické školy, Základní školy a Mateřské školy Příbram IV, příspěvkové organizace.

  7. Cíle, kterých bude dosaženo
  8. Účastníci barmanského kurzu si osvojí dovednosti v oblasti Flair/Free/Style Batendingu, zjistí, jaké jednotlivé rysy, schopnosti a dovednosti by barman měl mít, dokáží popsat vybavení baru a jeho organizační strukturu. Po skončení kurzu budou umět techniky přípravy koktejlů, pořadí přípravy nápojů a Free pouring, volné nalévání.

  9. Časový harmonogram
  10. Kurz bude probíhat ve dnech 20. – 24. 3. 2023 v čase 9:00 – 17:00 hodin.

Další projekty a spolupráce

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009