Rozvoj environmentální výchovy

Exkurze do čistírny odpadních vod ve Vysoké Peci

Dne 19. 04. 2023 jsme s celou základní školou vyjma první třídy vyrazili na exkurzy do čistírny odpadních vod (ČOV) ve Vysoké Peci.

Za deštivého počasí jsme se postupně se všemi žáky přesunuli na místo určení, kde nás již netrpělivě očekával pracovník čističky. Výklad započal pro všechny přítomné tím, kde se čističky zřizují, proč se odpadní vody musejí čistit, jakým konkrétním způsobem se toto provádí, zde i s přihlédnutím k ekologii, a následně jsme se rozdělili do dvou skupin a byli pozváni k samotné prohlídce.

Ve vnitřních prostorech jsme si mohli prohlédnout, jakým způsobem se čistí voda od kalu a také jsme se dozvěděli, kam jde vyčištěná voda a co se dělá s odpadním kalem. Po ukončení prohlídky, která byla velmi poučná, jsme se všichni vydali zpět do školy již za doprovodu sluníčka.

Bc. Petr Prokeš