Realizace projektu Výzva č. 02_20_080 Šablony III

V naší škole je od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023 realizován projekt s názvem 
 „ZŠ Příbram – šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020297,
financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Další projekty a spolupráce

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009