Realizace projektu Operační program Jan Amos Komenský

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě žádosti o dotaci předložené níže uvedenou právnickou osobou v rámci výzvy č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté
dne 31. 8. 2022 o poskytnutí dotace ve výši 860 335, 00 Kč.

Název projektu dle MS2021+:
OU a PrŠ Příbram IV – šablony OP JAK
Registrační číslo projektu dle MS2021+:
CZ.02.02.XX/00/22_003/0002043

Doba realizace: 1. 9. 2022 –  31. 8. 2025

Další projekty a spolupráce

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009