Praktická škola

jednoletá

Délka studia: 1 rok, denní studium
Podmínky přijetí: dokončená povinná školní docházka
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Počet přijímaných žáků: 6

Stručný popis učebního oboru

Cílem přípravy je umožnit žákům získání základních vědomostí, dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

Uplatnění absolventů

Učební obor Praktická škola jednoletá připravuje žáka k tomu, aby na konci studia byl schopen se zapojit do běžného praktického života ve společnosti. Měl by být schopen samostatně vést domácnost, měl by mít osvojeny základní znalosti z oblasti hygieny, zdraví a potravinářství.

Učební plán

Studijní obor: 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Povinné předměty
Český jazyk 4
Matematika 3
Občanská výchova 2
Informatika 1
Tělesná výchova 2
Výchova ke zdraví 1
Rodinná výchova 3
Výtvarná výchova 1
Hudební výchova 2
Příprava pokrmů 8
Ruční práce 3
Celkem 30

Aktuality

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009