Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola
Příbram IV, příspěvková organizace

Aktuality

2ZH_Laboratorní práce

2ZH_Laboratorní práce

Dne 3. dubna 2024 si žáci 2. ročníku oboru zahradník vyzkoušeli laboratorní práci na téma pozorování mechorostů.

číst více
ŠD3_Den Země

ŠD3_Den Země

Po roce nás opět přivítalo jaro. Proto jsme se s dětmi seznámili s tříděním odpadu, a kam jaký odpad patří.

číst více
SIII_Světový den zdraví

SIII_Světový den zdraví

Dne 8. 4. proběhla v naší třídě školní akce „Světový den zdraví“. Cílem bylo seznámit děti se zdravým životním stylem.

číst více
Škola udržitelného rozvoje KEV na léta 2024-26

Škola udržitelného rozvoje KEV na léta 2024-26

Tento titul propůjčuje Klub ekologické výchovy spolu s Českou komisí pro UNESCO školám, které svou aktivitou a přístupem k životnímu prostředí naplňují principy udržitelného rozvoje pro budoucí generace. Jedná se o nejvyšší možné ocenění v oblasti environmentální výchovy.

číst více
ZŠS, Pečovatelé_Den autismu

ZŠS, Pečovatelé_Den autismu

Dne 4. dubna 2024 se uskutečnil mezinárodní den autismu, který byl pečlivě připraven žáky 2. a 3. ročníku oboru pečovatel pro děti ze základní školy speciální.

číst více

O nás

Naše škola je svým rozsahem naprosto ojedinělá v celé republice. Člení se na střední školu, základní a mateřskou školu. Součástí školy je i školské poradenské zařízení – Speciálně pedagogické centrum.

Střední škola nabízí vzdělávání ve 3 – letých učebních oborech typu E zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem. Zájemci se mohou hlásit do čtyř oborů. (Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Zahradnické práce, Strojírenské práce). Do těchto oborů vzdělávání jsou přijímáni žáci všech typů základních škol. Předpokladem přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost ve zvoleném oboru. Cílem těchto oborů je integrace žáků do společnosti a jejich profesní připravenost uplatnit se ve zvoleném oboru.

Dále škola nabízí i střední vzdělávání v 1 – letém studiu na Praktické škole jednoleté a v 2 – letém studiu na Praktické škole dvouleté. Na tyto obory přijímáme převážně žáky se zdravotním postižením ze základních škol speciálních, kde získali základy vzdělání. Obě studia jsou zakončena závěrečnou zkouškou. Absolventi získají střední vzdělání a najdou uplatnění, v rámci svých možností a individuálních dovedností, při pomocných pracích ve výrobě nebo v chráněných dílnách.

Základní škola nabízí vzdělávání žáků s lehkým mentální postižením, které přijímáme do 1. – 9. ročníku. Po ukončení povinné školní docházky získají žáci základní vzdělání a mohou pokračovat na středních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Odborné učiliště s obory typu E nebo Praktická škola dvouletá).

V základní škole speciální jsou vzděláváni žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami (1. – 10. ročník). Rozvíjí zde rozumové schopnosti, sociální a sebe obslužné dovednosti. Po splnění povinné školní docházky získají základy vzdělání a mohou pokračovat ve středním vzdělávání na Praktické škole dvouleté nebo jednoleté. Součástí Základní školy speciální je i třída zřízená na oddělení Následné intenzivní péče v nemocnici v Hořovicích.

3D virtuální prohlídka školy

Hlavní budova
Tělocvična a posilovna
Dílny

Environmentální výchova

Celoroční projekt ZŠ "Chráníme vše živé"

Informace o jednotlivých akcí jsou v sekci Aktuality

Sběr papíru

za vybrané peníze jeli žáci ZŠ a PŠ na školní výlet do Centra Ochrany fauny ČR v Hrachově u Sedlčan

Třídění odpadu

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009