Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola
Příbram IV, příspěvková organizace

Aktuality

Keramický kroužek

Keramický kroužek

S blížícím se koncem školního roku jsme se museli rozloučit i s keramickým kroužkem. Ale slzičky nebyly, podívejte se na ty krááásné úsměvy.

číst více
OU_Voda v pohybu

OU_Voda v pohybu

Vše začalo projektovým dnem, kdy se žáci OU připravovali na vodácký kurz, následně pokračovalo sjížděním Vltavy.

číst více

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení najdete na tomto odkazu https://www.ouupb.cz/odborne-uciliste/prijimaci-rizeni/.

Pro školní rok 2024/2025 ředitelka školy již nevyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku SŠ.

číst více
Úspěch žáků ZŠ -> Vítězství ve výtvarné soutěži

Úspěch žáků ZŠ -> Vítězství ve výtvarné soutěži

Naši žáci malovali obrázek pro babičku či dědečka. Výtvarné práce dětí budou vystaveny na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci XXIV. ročníku soutěžní výstavy pro seniory a zdravotně hendikepované, výstava bude probíhat ve dnech 20. – 23. 6. 2024 jako součást celorepublikové výstavy.

číst více

O nás

Naše škola je svým rozsahem naprosto ojedinělá v celé republice. Člení se na střední školu, základní a mateřskou školu. Součástí školy je i školské poradenské zařízení – Speciálně pedagogické centrum.

Střední škola nabízí vzdělávání ve 3 – letých učebních oborech typu E zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem. Zájemci se mohou hlásit do čtyř oborů. (Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Zahradnické práce, Strojírenské práce). Do těchto oborů vzdělávání jsou přijímáni žáci všech typů základních škol. Předpokladem přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost ve zvoleném oboru. Cílem těchto oborů je integrace žáků do společnosti a jejich profesní připravenost uplatnit se ve zvoleném oboru.

Dále škola nabízí i střední vzdělávání v 1 – letém studiu na Praktické škole jednoleté a v 2 – letém studiu na Praktické škole dvouleté. Na tyto obory přijímáme převážně žáky se zdravotním postižením ze základních škol speciálních, kde získali základy vzdělání. Obě studia jsou zakončena závěrečnou zkouškou. Absolventi získají střední vzdělání a najdou uplatnění, v rámci svých možností a individuálních dovedností, při pomocných pracích ve výrobě nebo v chráněných dílnách.

Základní škola nabízí vzdělávání žáků s lehkým mentální postižením, které přijímáme do 1. – 9. ročníku. Po ukončení povinné školní docházky získají žáci základní vzdělání a mohou pokračovat na středních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Odborné učiliště s obory typu E nebo Praktická škola dvouletá).

V základní škole speciální jsou vzděláváni žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami (1. – 10. ročník). Rozvíjí zde rozumové schopnosti, sociální a sebe obslužné dovednosti. Po splnění povinné školní docházky získají základy vzdělání a mohou pokračovat ve středním vzdělávání na Praktické škole dvouleté nebo jednoleté. Součástí Základní školy speciální je i třída zřízená na oddělení Následné intenzivní péče v nemocnici v Hořovicích.

3D virtuální prohlídka školy

Hlavní budova
Tělocvična a posilovna
Dílny

Environmentální výchova

Celoroční projekt ZŠ "Chráníme vše živé"

Informace o jednotlivých akcí jsou v sekci Aktuality

Sběr papíru

za vybrané peníze jeli žáci ZŠ a PŠ na školní výlet do Centra Ochrany fauny ČR v Hrachově u Sedlčan

Třídění odpadu

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009