Odborné učiliště

Zámečník

Délka studia: 3 roky, denní studium
Podmínky přijetí: dokončená povinná školní docházka
Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list
Počet přijímaných žáků: 14

Stručný popis učebního oboru

Měření a veškeré základní operace při ručním zpracování kovů. Sestavování a spojování jednoduchých strojních součástí a celků. Práce podle náčrtů a výkresů. Obsluha základních strojů pro strojní obrábění kovů. Montáž a osazování běžných zámečnických výrobků.

 

Uplatnění absolventů

Absolvent školního vzdělávacího programu obor Zámečnické práce umí vyrábět, montovat a osazovat jednoduché a středně složité zámečnické prvky podle technické dokumentace, číst jednoduché výrobní a montážní výkresy. Používá technické normy a tabulky. Dovede si připravit potřebné nástroje, nářadí, materiál, pracovní pomůcky a pracoviště v souladu s technologickým postupem. Samostatně volí správný, bezpečný a efektivní výrobní postup. Rozlišuje běžné strojírenské materiály, orientuje se v jejich vlastnostech a využívá těchto znalostí při zpracování materiálů. Zvládá základní výrobní operace na základních obráběcích strojích. Mezi klíčové dovednosti patří jednoduché montážní práce, údržba a opravy. Absolvent je schopný vzhledem ke své kvalifikaci vykonávat uvedené činnosti v pozici zaměstnance i podnikatele.

Učební plán

platný od 1. 9. 2021

Studijní obor: 23-51-E/01 Strojírenské práce, denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné předměty
– všeobecně vzdělávací
Český jazyk 1 1,5 0,5 3
Občanská výchova 1 1 1 3
Základy podnikání 1 1
Matematika 1 1,5 0,5 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
– odborné
Technické kreslení 2 2 2 6
Montáže 1 2 3
Stroje a zařízení 2 1 3
Strojírenská technologie 2 1 3
Technologie 4 4 8
Odborný výcvik 15 17,5 24,5 57
Celkem 30 32,5 33,5 96

Aktuality

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009