Odborné učiliště

Zahradník

Délka studia: 3 roky, denní studium
Podmínky přijetí: dokončená povinná školní docházka
Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list
Počet přijímaných žáků: 14

Stručný popis učebního oboru

Práce v zahradnictvích, květinářských obchodech, v obchodech se zahradnickými službami.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru zahradnické práce je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků. Absolvent je schopen vykonávat jednoduché operace a práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, 4 údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování běžných vazačských výrobků.

Učební plán

platný od 1. 9. 2023

Studijní obor: 41-52-E/01 Zahradnické práce, denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné předměty
– všeobecně vzdělávací
Český jazyk 1 1 0,5 2,5
Občanská výchova 1 1 1 3
Základy podnikání 0 0 1 1
Matematika 1 1,5 0,5 3
Tělesná výchova 2 1 1 4
Informačí a komunikační technologie 1 2 0 3
– odborné
Základy zahradnické výroby 2 0 0 2
Vazačství a aranžérství 2 2,5 0 4,5
Kreslení a modelování 2 1 0 3
Základy květinářství 1 3 2 6
Botanika 0 1 0 1
Estetická výchova 1,5 1 0 2,5
Odborný výcvik 15 17,5 28 60,5
Celkem 29,5 32,5 34 96

Aktuality

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009