Odborné učiliště

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • Přijímací řízení se koná do všech školou aktuálně otevíraných oborů vzdělávání dle §2, zák.č. 179.
  • 23-51-E/01 Strojírenské práce – počet přijímaných žáků 12
  • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – počet přijímaných žáků 14
  • 75-41-E/01 Pečovatelské služby – počet přijímaných žáků 14
  • 41-52-E/01 Zahradnické práce – počet přijímaných žáků 14
  • 78-62-C/1 Praktická škola jednoletá – počet přijímaných žáků 3
  • 78-62-C/2 Praktická škola dvouletá – počet přijímaných žáků 8
 • V dokumentech školy je možné si stáhnout formulář Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, brožurku „Přímačky 2024“
 • Podrobnosti o jednotlivých oborech a jejich učební plán.
 • Bohatá fotogalerie s ukázkami práce jednotlivých oborů – v sekci Aktuality.
 • Vzhledem k tomu, že škola nabízí obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a obory vzdělání zakončené výučním listem Jednotná přijímací zkouška se nekoná. Školní přijímací zkouška pro školní rok 2024/2025 se také nekoná.

Přihlášky se podávají v termínu od 1. února do 20. února 2024.

Přihlášky upřednostňujeme podané elektronicky (např. přes Identitu občana) do přijímacího systému MŠMT pod názvem DiPSy (aktuálně není ještě spuštěn, pro rodiče bude spuštěn až 1. 2. 2024).

Metodika i více informací MŠMT pro rodiče je možné najít na webových stránkách prihlaskynastredniskoly.cz , které doporučujeme si prohlédnout.

Určení priority jednotlivých škol:

 • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
 • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
 • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

!!! Upozorňujeme, že pro nadcházející přijímací řízení je velmi důležité uvedené pořadí škol na přihlášce – tzv. prioritizace!!!

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku školního roku 2024/2025

Kritérium pro přijetí na naší škole je podání přihlášky do systému DiPSy, k přihlášce nascanujte vysvědčení za 8. ročník a výpis z 9. ročníku ZŠ, lékařské potvrzení o způsobilosti studia (formulář najdete v Dokumentech školy) + případně Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení.

V letošním roce vzhledem ke změnám systému se nebude přihlížet na výsledky ze ZŠ. Výsledky ze ZŠ budou rozhodující v případě, že by 2 či více uchazečů měli stejné pořadí, v tu chvíli rozhoduje lepší průměr za 1. pololetí 9.ročníku ZŠ.

pro obory OU:

 • ukončená povinná školní docházka,

 • lékařem potvrzená schopnost studovat zvolený obor,

 • dodržení stanovené kapacity oboru a dostatečný počet žáků pro otevření oboru,

 • doplňující osobní pohovor.

obory PrŠ:

 • ukončená povinná školní docházka,

 • lékařem potvrzená schopnost studovat zvolený obor,

 • doporučující zpráva ze školského poradenského zařízení,

 • dodržení stanovené kapacity oboru a dostatečný počet žáků pro otevření oboru.

Termíny přijímacího řízení

Přihlášky se podávají v termínu od 1. února do 20. února 2024.

  11. – 29. 3. 2024  doplňující osobní pohovor – na pozvání

  10. – 14. 5. 2024 nahlížení do spisů, seznámení s podklady rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

  15. 5. 2024 budou zveřejněny na webových stránkách školy a stejně tak i v systému DiPSy výsledky přijímacího řízení

  Zápisové lístky se již nepoužívají, již 15.5. bude zřejmé, kam je uchazeč přijat.

  Aktuality

  OU_Jarní kurz Kožlí

  OU_Jarní kurz Kožlí

  Žáci odborného učiliště se opět vydali na sportovní kurz do Kožlí. Díky letnímu si i letos kurz parádně užili.

  číst více
  Zahradníci realizace zahrad

  Zahradníci realizace zahrad

  Naši zahradníci společně se svým šikovným mistrem panem Františkem Adamem se stále zlepšují ve svých znalostech a dovednostech a realizují čím dál více zahrad na přání.

  číst více
  2ZH_Laboratorní práce

  2ZH_Laboratorní práce

  Dne 3. dubna 2024 si žáci 2. ročníku oboru zahradník vyzkoušeli laboratorní práci na téma pozorování mechorostů.

  číst více
  ZŠS, Pečovatelé_Den autismu

  ZŠS, Pečovatelé_Den autismu

  Dne 4. dubna 2024 se uskutečnil mezinárodní den autismu, který byl pečlivě připraven žáky 2. a 3. ročníku oboru pečovatel pro děti ze základní školy speciální.

  číst více

  Důležité kontakty

  Adresa

  Pod Šachtami 335
  Příbram IV
  261 01 Příbram

  Strava

  Kód jídelny - 0009