Odborné učiliště

Pečovatel

Délka studia: 3 roky, denní studium
Podmínky přijetí: dokončená povinná školní docházka
Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list
Počet přijímaných žáků: 14

Stručný popis učebního oboru

Práce ve zdravotnických zařízeních, azylových ústavech a ústavech sociální péče. Práce v provozech kuchyní a prádelen, při opravách prádla a úklidové práce. Dílčí úkony pečovatelské služby v domácnostech mobilních občanů, v zařízeních s pečovatelskou službou a v ústavech sociální péče.

Uplatnění absolventů

Absolvent školního vzdělávacího programu oboru Pečovatelské práce se uplatní na trhu práce jako pracovník kuchyňských provozů, prádelen, šicích dílen nebo jako pracovník pro úklid zdravotnických nebo sociálních zařízení. Zároveň je připraven vykonávat práci pečovatele ve státních i nestátních sociálních zařízeních. Předpoklady uplatnit se ve výše uvedených činnostech mají absolventi i mimo resort zdravotnictví a sociálních služeb.

Učební plán

platný od 1. 9. 2021

Studijní obor: 75-41-E/01 Pečovatelské služby, denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné předměty
– všeobecně vzdělávací
Český jazyk 1 1,5 0,5 3
Občanská výchova 1 1 1 3
Základy podnikání     1 1
Matematika 1 1,5 0,5 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
– odborné
Psychologie   1,5   1,5
Epidemiologie a hygiena 1 1   2
Zdravověda 4 2 2 8
Společenská výchova 1     1
Technologie 4 4,5 2 10,5
Odborný výcvik 15 17,5 24,5 57
Celkem 30 32,5 33,5 96

Aktuality

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009