Odborné učiliště

Kuchař

Délka studia: 3 roky, denní studium
Podmínky přijetí: dokončená povinná školní docházka
Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list
Počet přijímaných žáků: 14

 

Stručný popis učebního oboru

Příprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě a expedici teplých a studených jídel a nápojů, příloh a výrobků teplé a studené kuchyně. Vlastní výroba teplých a studených jídel, nápojů a příloh. Ovládání techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy a zvládnutí základních úklidových prací.

Uplatnění absolventů

Absolvent školního vzdělávacího programu obor Kuchařské práce disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných činností v provozovnách veřejného stravování.Uplatní se na trhu práce při výkonu stanoveného okruhu pracovních činností povolání kuchař. Je kvalifikovaný pracovník, schopný vykonávat pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce související s přípravou a výrobou pokrmů ve všech typech provozních jednotek. Absolvent školního vzdělávacího programu Kuchařské práce získá střední vzdělání s výučním listem. Uplatní se při výkonu povolání nejen jako pomocný pracovník provádějící jednoduché práce při přípravě a výrobě jídel, ale také bude schopen po příslušné praxi vykonávat i náročnější kuchařské práce.

Učební plán

platný od 1. 9. 2021

Studijní obor: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné předměty
– všeobecně vzdělávací
Český jazyk 1 1,5 0,5 3
Občanská výchova 1 1 1 3
Základy podnikání 1 1
Matematika 1 1,5 0,5 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
– odborné
Hospodářské výpočty 1 1 2
Potraviny a výživa 3 1 2 6
Stolničení 1 1
Technologie 4 5 2 11
Zařízení závodu 1 1 2
Rodinná výchova 1 1
Odborný výcvik 15 17,5 24,5 57
Celkem 30 32,5 33,5 96

Aktuality

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009