Kontakty

Adresa školy

Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV,
příspěvková organizace
(zkrácený název OU, PrŠ, ZŠ a MŠ Příbram IV, p. o.)

Pod Šachtami 335,
261 01 Příbram IV

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek: 7:00 – 10:00 a 12:30 – 14:00

IČO: 00873489
ID datové schránky: qisxkys
Úřední e-mailová adresa školy: ouppb@kr-s.cz

Důležité kontakty

Ředitelka školy

Mgr. Pavlína Caisová, MBA
tel: 725 373 040, 318 472 146
e-mail: caisova@ouupb.cz

Ekonomické a personální oddělení

tel: 
e-mail:

Sekretariát a studijní oddělení

Lenka Říhová
tel: 318 472 113, 118
e-mail: rihova@ouupb.cz

Zástupce ředitelky pro SŠ

Mgr. Petr Tošovský
tel: 724 891 280, 318 472 120
e-mail: tosovsky@ouupb.cz

Zástupkyně ředitelky školy pro ZŠS a ŠDS

Mgr. Bc. Veronika Pastyriková
tel: 318 472 112
e-mail: pastyrikova@ouupb.cz

Zástupkyně ředitelky školy pro ZŠ a ŠD

Mgr. Milena Palková
tel: 318 472 112
e-mail: palkova@ouupb.cz

Výchovný poradce ZŠ

Bc. Petr Prokeš
tel: 702 225 246
e-mail: prokes@ouupb.cz

Výchovná poradkyně OU, PrŠ

Mgr. Zuzana Angelová
tel: 318 472 122
e-mail: angelova@ouupb.cz

Školní metodik EVVO

Mgr. Dita Svobodová
tel: 318 472 122
e-mail: svobodova@ouupb.cz

Další kontakty

Sborovna OU

318 472 122

Sborovna ZŠ

702 225 246

Sborovna ZŠS

602 509 342

Školní družina

318 472 114

Praktická škola

318 472 130
725 373 022

Pověřenec GDPR

Keystone Company a. s.
tel: 731 136 085
e-mail: info@keystonecompany.cz