Investice do vzdělání

Česká Nadace 2000 podporuje naše žáky

Česká Nadace 2000 podporuje naše žáky

Díky České Nadaci 2000 jsme i v letošním roce obdrželi finanční prostředky na zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s možností rozšiřování vzdělávacích dovedností za pomoci stimulačních pomůcek pro rozvoj komunikačních a motorických dovedností.

Škola udržitelného rozvoje KEV na léta 2024-26

Škola udržitelného rozvoje KEV na léta 2024-26

Tento titul propůjčuje Klub ekologické výchovy spolu s Českou komisí pro UNESCO školám, které svou aktivitou a přístupem k životnímu prostředí naplňují principy udržitelného rozvoje pro budoucí generace. Jedná se o nejvyšší možné ocenění v oblasti environmentální výchovy.

Zahradníci_Floristický kurz

Zahradníci_Floristický kurz

Díky Nadaci Rozvoje občanské společnosti NROS se nám úspěšně daří zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání a posilujeme dovednosti mladých talentů v naší škole. Po úspěšně absolvovaném barmanském kurzu, jsme nyní ukončili kurz floristický a to pod vedením renomované floristky Mgr. Renaty Steinové.

Šablony OP JAK ZŠ

Šablony OP JAK ZŠ

Šablony OP JAK ZŠNaše škola realizuje od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2025 projekt s názvem ZŠ Příbram IV - šablony OP JAK, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004259, jenž je financovaný z OP JAK. Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím činnosti školního...

Šablony OP JAK SŠ

Šablony OP JAK SŠ

Šablony OP JAK SŠNaše škola realizuje od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024 projekt s názvem OU a PrŠ Příbram IV - šablony OP JAK, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0002043, jenž je financovaný z OP JAK. Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím činnosti školního...

Vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky

Vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky

Vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výukyRada Středočeského kraje na svém jednání 13.10.2022 schválila přidělení prostředků na vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky. Naše škola získá finanční prostředky ve výši 1 840 361 Kč,...

S barmanským kurzem za lepší prací

S barmanským kurzem za lepší prací

S barmanským kurzem za lepší prací Anotace projektu – proč, co to žákům přinese Projekt je zaměřen na zvyšování odbornosti žáků oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby.   Každý absolvent barmanského kurzu obdrží certifikát pod záštitou CBA (Česká barmanská...

Realizace projektu Operační program Jan Amos Komenský

Realizace projektu Operační program Jan Amos Komenský

Realizace projektu Operační program Jan Amos KomenskýMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č....

Realizace projektu Výzva č. 02_20_080 Šablony III

Realizace projektu Výzva č. 02_20_080 Šablony III

Realizace projektu Výzva č. 02_20_080 Šablony IIIV naší škole je od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023 realizován projekt s názvem   „ZŠ Příbram - šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020297, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je...

Důležité kontakty

Adresa

Pod Šachtami 335
Příbram IV
261 01 Příbram

Strava

Kód jídelny - 0009